Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jana Šošovičková, PhD.

zástupkyňa riaditeľky, výchovná poradkyňaSúkromná Základná škola, Nová Dubnica

Počet článkov autora: 1


Osobný rozvoj lídra v kontexte digitálnej transformácie školy

Príspevok je motivovaný zmenou pohľadu na význam školy a vzdelávania v 21. storočí. Nové formy a metódy vzdelávania, ktoré priniesla mimoriadna situácia v období od 13. marca do súčasnosti, významne ovplyvnili pohľad na úlohu lídra pedagogického t...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály