Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Rizikové výzvy vo virtuálnom priestore

Dátum: Rubrika: Prevencia

...A  MOŽNOSTI ICH PREVENCIE V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 

Deti aj dospievajúci sú schopní urobiť čokoľvek preto, aby svojimi videami na internete ohromili ostatných a získali čo najväčšiu sledovanosť. Avšak podľa výskumu Madro a kol. (2023) 25,2 % mladých ľudí, ktorí sa zapájajú do online výziev nezvažujú riziká predtým, ako sa do online výzvy zapoja. V rámci prevencie o nebezpečenstvách na internete je na prvom mieste práve škola, kde by sa so žiakmi mali rozprávať najmä učitelia, psychológ a sociálny pedagóg.

Zapájanie sa do online rizikových výziev na internete je veľmi vážna a aktuálna problematika nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. Online rizikové výzvy sa najčastejšie vyskytujú na platforme TikTok. Sociálna sieť umožňuje svojim používateľom vytvárať vtipné a kreatívne videá s krátkym trvaním, zvyčajne 15 až 60 sekúnd. Rýchlo sa stala dominantnou sociálnou sieťou pre niekoľko kategórií používateľov, najmä pre generáciu Z (Singh a Dangmei, 2016). Podľa správy na stránke Statista (2021) je 25 % používateľov TikToku vo veku 10 až 19 rokov. Jedným z kľúčových aspektov, ktorý odlišuje TikTok od ostatných sociálnych sietí, je prítomnosť výziev. Výzva je druh súťaže, ktorá sa začína, keď používateľ zverejní video s určitými akciami a určitým hashtagom a vyzve ostatných používateľov, aby replikovali rovnaké video vlastným spôsobom. Väčšina výziev je zábavná a neškodná, ale niekedy sa spúšťajú aj nebezpečné rizikové výzvy (­Bonifazi a kol., 2022).

Online rizikové výzvy

Výzvy vždy existovali a sú bežné medzi dospievajúcimi. Podľa Raimundiho a kol. (2014), je výzva niečo, „čo treba prekonať, ťažká alebo nová situácia či skúsenosť, o ktorej človek nevie, či sa to dá dosiahnuť alebo nie“. Rizikové výzvy existovali aj mimo virtuálneho sveta, avšak pomocou internetu sa masovo rozširujú. Do rizikových javov internetu, ktoré dokážu žiakom ublížiť, radíme online rizikové výzvy na internete (­Kopecký, 2020). Na sociálnych sieťach sa tento fenomén označuje ako „challenge“.

Žiaci sa zúčastňujú online rizikových výziev kvôli adrenalínu, rovesníkom, určitému dobrodružstvu, z pozornosti, virtuality, úspechu, dokonca niektorí túžia po sociálnom statuse. Nebezpečné je tiež to, že žiaci nevedia dostatočne regulovať svoje rozhodnutia, nemajú dostatok životných skúseností, preto konajú radikálne, extrémne, často neuvážene a riskantne.

Keď hovoríme o rizikových výzvach, môžeme povedať, že sa jedná o nebezpečné návody, rady a odporúčania, ktoré vyzývajú k napodobňovaniu nežiadúceho správania, vytváraniu videí ako dôkazu splnenia zadanej úlohy a následnému zdieľaniu na internete, a to prostredníctvom sociálnych sietí. Týmto spôsobom sa výzvy môžu šíriť medzi širší okruh ľudí (Střílková, 2020). Autori Dulovics, Niklová a Zošáková (2023) predstavujú nasledovné členenie online výziev.

Všetky výzvy prišli zo zahraničia, a preto sú ich názvy v angličtine. Poznáme:

  1. Prospešné či solidárne výzvy: cieľom je upozorniť používateľov na určitú sociálnu problematiku, prostredníctvom výzvy pomáhajú iným, príp. podporujú prospešné správanie napr. #trashtag Challenge, Ice Bucket Challenge, Free Hug Challenge.
  2. Zábavné výzvy: predstavujú interaktívne výzvy, ktoré neprinášajú pre ich užívateľov žiadne nebezpečenstvo a zvyčajne obsahujú sociálny alebo rodinný prvok, napr. 20touchchallenge, Mannequin Challenge, Plank Challenge, Harlem Shake Challenge, „Invisible box Challenge“.
  3. Rizikové výzvy: výzvy, ktoré môžu ohroziť život alebo fyzický či psychický stav ľudí, napr. Cinnamom Challenge, Alcohol Challenge, Paracetamol Challenge, Benadryl Challenge, Salt and Ice Challenge, Blackout Challenge, Choking Challenge, Pepper Challenge, Tide Pod Challenge, Corona Challenge a taktiež môžu odhaliť súkromie ich používateľov, napr. Blue Whale Challenge.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály