Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Tomáš Galandák

Počet článkov autora: 1


Vytvorenie organizačnej štruktúry

Jedným z problémov vedenia škôl po nástupe do funkcie je, že nie sú ujasnené pozície a kompetencie zamestnancov. Organizačná štruktúra školy zabezpečuje efektívne riadenie a koordináciu všetkých činností. Pri jej tvorbe možno vychádzať aj z identi...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály