Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Lenka Selecká, PhD.

Počet článkov autora: 2


Emocionálne korektívna skúsenosť v prostredí školy

Vzťahová väzba je rozhodujúca pre optimálny vývin človeka. Veľmi dôležitá je jej prítomnosť, ale aj kvalita pripútania. Traumatické skúsenosti môžu ovplyvniť vzťah medzi rodičom a dieťaťom rôznymi spôsobmi. V príspevku sa venujeme emocionálnej kor...

Mládež zranená nepriaznivými zážitkami z detstva

PREVENCIA A SEBAREGULÁCIA V príspevku sa venujeme téme nepriaznivých zážitkov z detstva a ich spracovaniu. Keď sa naše telo zraní, potrebuje sa zahojiť. Keď dieťa zažije traumatickú ranu, ktorá môže byť psychického charakteru a nie je tu nikto, kt...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály