Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Školský psychológ - kompetenčný profil

Dátum: Rubrika: Personalistika

V príspevku sa venujeme kategórii odborného zamestnanca – školský psychológ. Pripomenieme, ako odborného zamestnanca definuje zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a uvedieme, ako psychologické poradenstvo definuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Priblížime kompetenčný profil školského psychológa podľa Pokynu ministra č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení.

V zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) je definované, že psychologické poradenstvo sa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v základných školách, gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách prostredníctvom činnosti školského psychológa a psychológa. Taktiež sa psychologické poradenstvo prostredníctvom činnosti školského psychológa a psychológa poskytuje deťom, zákonným zástupcom a zamestnancom škôl v školách a v školských zariadeniach podľa § 112 ods. 1 písm. b) školského zákona (t. j. špeciálne výchovné zariadenia), § 113 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z. (t. j. školský internát).

Podľa § 135 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. školského zákona psychologické poradenstvo poskytuje odborné psychologické služby deťom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia. Odborno-metodickú pomoc v oblasti psychologického poradenstva poskytuje poradenské zariadenie spravidla podľa územnej pôsobnosti.

Podľa § 23 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategórii psychológ a školský psychológ. Nasledujúce ustanovenie zákona č. 138/2019 Z. z. jednoznačne definuje rozdiel medzi psychológom a školským psychológom.

  •   Psychológ pôsobí v špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení poradenstva a prevencie a zariadení sociálnej pomoci.
  •   Školský psychológ pôsobí v škole a školskom zariadení okrem zariadenia poradenstva a prevencie.

Nielen zaradenie, ale aj miesto pôsobenia teda vplýva na výkon pracovnej činnosti a náplň pracovnej činnosti.

Psychológ v špeciálnom výchovnom zariadení, zariadení poradenstva a prevencie a zariadení sociálnej pomoci (§ 24 zákona č. 138/2019 Z. z.) poskytuje:

  • psychologickú diagnostiku detí a žiakov,
  • psychologické poradenstvo, prevenciu, terapiu, krízovú intervenciu a odbornú pomoc deťom a žiakom v rámci psychologickej intervencie,
  • psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom škôl a
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály