Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Online časopis

Dôležité termíny v školskom roku 2023/2024

Dátum: Rubrika: Upozorňujeme

Ponúkame prehľad dôležitých termínov v školskom roku 2023/2024.

Testovanie 9

Prihlasovanie žiakov na Testovanie 9 sa uskutoční v termíne 13. – 30. november 2023. Na Testovaní 9 sa podľa § 155 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. zúčastnia aj žiaci 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a tanečných konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom a 1. ročníka stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy.

Testovanie
Termín
 Predmet
T9 riadny termín
20. 3. 2024 (streda)
matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra*
T9 riadny termín
21. 3. 2024 (štvrtok)
slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk a literatúra**
T9 náhradný termín
4. 4. 2024 (štvrtok)
matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra*
T9 náhradný termín
5. 4. 2024 (piatok)
slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk a literatúra**

* škola s vyučovacím jazykom maďarským ** škola s vyučovacím jazykom ukrajinským

Zdroj: https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20232024/

Prijímacie pohovory na stredné školy

Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona č. 182/2023 Z. z. V prijímacom konaní na stredné školy sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie na strednú školu. Nezasielajú sa, ak uchádzač bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t. j. pre informovanie zákonných zástupcov uchádzačov alebo plnoletých uchádzačov o prijatí, resp. neprijatí na strednú školu sa vo väčšej miere stane relevantným ZVEREJNENÝ ZOZNAM UCHÁDZAČOV PODĽA VÝSLEDKOV PRIJATIA. 

Prehľad termínov konania prijímacích skúšok – gymnáziá, stredné odborné školy, školy umeleckého priemyslu a konzervatóriá

Odbory vzdelávania
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Seriály