Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena vyhlášky o stredných školách

Kategória: Aktuality

Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách vyšla v v Zbierke zákonov pod č. 241/2018 Z.z.

Zmena sa týka vypustenia ustanovení týkajúcich sa vzorových učebných plánov, spresnenie pravidiel začiatku a konca praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, vloženie študijného odboru tvorba nábytku a interiéru a samostatnej skupiny odborov vzdelávania na školách umeleckého priemyslu do prílohovej časti.

Účinnosť nadobúda 1. septembra 2018.

Legislatívny proces

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov