Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vakcíny proti chrípke

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Vakcíny proti chrípke a proti hepatitíde typu A a B uhradí zamestnávateľ podľa § 79 zákona č. 138/2009 Z. z. pedagogickému a odbornému zamestnancovi školy, resp. školského zariadenia, ktorú navštevuje najmenej 50 % detí alebo žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu navštevujúcich detí alebo žiakov k 15. septembru začínajúceho školského roka.

Jedenkrát ročne možno uhradiť preukázanú hodnotu vakcíny proti chrípke, najviac vo výške 5 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a 75 % preukázanej hodnoty vakcíny proti hepatitíde typu A a B, najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ich neuhrádza poisťovňa zamestnanca.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/financovanie-vakcin/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov