Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Rekreačné poukazy

Kategória: Aktuality

Zástupcovia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku absolvovali niekoľko rokovaní na Ministerstve financií SR a Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR o navýšení finančných prostriedkov na príspevok na rekreácie pre zamestnancov regionálneho školstva a vysokých škôl. 

Ministerstvo finanncií SR pre zamestnancov školstva uvoľňuje 10 miliónov eur. Prerozdelenie zabezpečí MŠVVŠ SR.

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/10-milionov-na-rekreacne-poukazy.alej

Príspevok k téme rekreačných poukazov aj v časopise Manažment školy v praxi č. 4/2019


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov