Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Maturitná skúška

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční od 12. marca 2024  do 15. marca 2024.


  • 12. 3. 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
  • 13. 3. 2024 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk,
  • 14. 3. 2024 (štvrtok) – matematika,
  • 15. 3. 2024 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Aprílový (náhradný) termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024. 

Opravný termín sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2024.

Zdroj: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov