Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dovolenka za rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: ozpsav.sk

8. novembra 2019 bol zverejnený v Zbierke zákonov zákon č. 380/2019 Z. z., ktorý upravuje nároky niektorých zamestnancov na dovolenku za kalendárny rok.

Vo vzťahu k dovolenke pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva novela zosúlaďuje znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby všetci mali nárok na výmeru dovolenky v rozsahu 9 týždňov, ako to vyplývalo z obsahu záväzku z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020.

Na základe uvedenej legislatívnej zmeny majú všetci pedagogickí zamestnanci (vrátane školských špeciálnych pedagógov a školských trénerov) a všetci odborní zamestnanci nárok na dovolenku na zotavenie vo výmere 9 týždňov za rok 2020, bez potreby tejto úpravy v kolektívnych zmluvách v jednotlivých školách a školských zariadeniach.

Zdroj a ďalšie informáciehttps://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/dovolenka-za-rok-2019-a-za-rok-2020.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov