Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Chrípková sezóna a nemocenské dávky

Kategória: Aktuality Autor/i: socipoist

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že výška dávky je vždy individuálna a závisí od hrubej mzdy (vymeriavacieho základu), z ktorej poistenec (za zamestnanca jeho zamestnávateľ) odvádza poistné na nemocenské poistenie. Zákon pritom presne stanovuje podmienky na priznanie dávky a aj vzorec na jej výpočet.

Platí základný princíp, podľa ktorého čím vyššia je hrubá mzda (vymeriavací základ), z ktorého poistenec platí poistné, tým vyššia je aj dávka. Zákon obmedzuje jej maximálnu výšku. Ak dnes poistenec odvádza poistné z hrubej mzdy nad 2 026 eur, maximálna výška dávky nemocenské na deň je ohraničená sumou 36,63456500 eura. Znamená to, že poistenec môže po splnení všetkých podmienok dostať dávku pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci maximálne vo výške 1 099,10 eura a pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci to je 1 135,70 eura.

Pri nižších vymeriavacích základov (hrubej mzde) je dávka nižšia. Prvých 10 dní práceneschopnosti nahrádza zamestnancovi jeho príjem zamestnávateľ, pričom prvé tri dni PN-ky to predstavuje 25 % denného vymeriavacieho základu a ďalšie dni to je 55 %. Následne, ak PN-ka pokračuje aj od 11. dňa, ju vypláca Sociálna poisťovňa, pričom výška dávky na deň tvorí 55 % z denného vymeriavacieho základu poistenca.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-aku-dostanem-nemocensku--ak-zostanem-doma-s-chripkou--najviac-1-135-70-eura/48411s68257c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov