Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Autizmus - výzva pre spoločnosť

Kategória: Aktuality

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR v Bratislave organizuje pre širokú verejnosť vedeckú kaviareň pod názvom Veda v CENTRE. 28. 2. 2019 o 17.00 hod. sa bude hovoriť o autizme.

Hosťom vedeckej kaviarne bude  významná a medzinárodne uznávaná vedkyňa, lekárka a odborníčka v oblasti normálnej a patologickej fyziológie prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prednostka Fyziologického ústavu LF UK a zakladateľka Akademického centra výskumu autizmu na Slovensku.

Miesto konania: budova CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.cvtisr.sk/podujatia/autizmus-vyzva-pre-spolocnost.html?page_id=25954


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov