Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmeny v sociálnom poistení od roku 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa informuje o zmenách v sociálnom poistení - zvýšenie dôchodkov, dôchodkový vek poistencov, referenčná suma na rok 2019, minimálny a maximálny vymeriavací základ na platenie poistného, vyššie nemocenské dávky, úrazové dávky a ďalších zmenách. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/zmeny-v-socialnom-poisteni-v-roku-2019/67011s


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov