Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zmena vyhlášky o profesijnom rozvoji

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji vyšla v Zbierke zákonov pod č. 164/2022 Z. z. 

Cieľom je upraviť organizáciu funkčného vzdelávania v súlade s prijatou zmenou v zákone, ustanoviť profesijné kompetencie, ktoré má získať účastník funkčného vzdelávania na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.

Legislatívny proces vo vláde SR

Zdroj: https://www.aspi.sk


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov