Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Závery výskumu - Mladí ľudia a trh práce

Kategória: Aktuality Autor/i: nivam.sk

Rada mládeže Slovenska realizovala pre Národný inštitút vzdelávania a mládeže výskum zameraný na skúsenosti mladých ľudí pri hľadaní práce počas pandémie ochorenia COVID-19, ale aj na zručnosti a prínos neformálneho vzdelávania pre úspešné uplatnenie v zamestnaní.

Výskum ukázal, že práca musí mladých ľudí baviť, v opačnom prípade ju veľmi rýchlo opustia. Mladí ľudia si najčastejšie hľadajú prácu, o ktorej predpokladajú, že by ich mohla baviť, že by sa v nej mohli sebarealizovať, cítiť sa v nej príjemne. Zanietenie pre prácu má prednosť pred platom, napriek tomu je plat kľúčový faktor.

Mladí ľudia za najväčšiu bariéru pri vstupe na trh práce považujú nedostatok pracovných skúseností. Zamestnávatelia často vyžadujú aj niekoľkoročnú prax v odbore, čo je takmer nedosiahnuteľné pre absolventov stredných škôl, keďže prax na školách nie je povinná a stáže v odbore majú veľmi krátke trvanie.

Medzi najčastejšie negatívne dopady mladí ľudia zaradili obmedzené možnosti získania pracovných skúseností počas štúdia, zhoršená kvalita vzdelávania, návrat k rodičom ako krok späť na ceste k osamostatneniu sa, absencia prechodových rituálov do dospelosti (stužková, maturita, štátnice, promócie).

Najväčší prínos vidia mladí ľudia v získaní a rozvoji mäkkých zručností, ktoré im na trhu práce dávajú konkurenčnú výhodu, a z ktorých ťažia tak v pracovnom ako aj v súkromnom živote. Tieto zručnosti nadobúdajú často už od útleho veku vďaka účasti na podujatiach a aktivitách, ktoré organizujú mimovládne a neziskové organizácie venujúce sa práci s deťmi a mládežou.

Správa z výskumu

 

Zdroj: https://nivam.sk/ Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov