Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zamestnávatelia duálneho vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: potrebyovp.sk

Systém duálneho vzdelávania vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému vyučovaniu žiaka.

Vzťah medzi zamestnávateľom a školou je uzatvorený na zmluvnom základe vo forme zmluvy o duálnom vzdelávaní, ktorá upravuje najmä rozsah, podmienky a koordináciu odborného vzdelávania žiaka s učebnou zmluvou, teda koordináciu teoretického a praktického vyučovania žiaka. Za celé praktické vyučovanie zodpovedá zamestnávateľ, ktorý súčasne znáša všetky náklady spojené s jeho realizáciou.

Ponuka odborov duálneho vzdelávania

Ďalšie informácie: https://bit.ly/2G8xgma


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov