Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020 vyšiel v Zbierke zákonov pod č. 468/2019 Z. z. Zákon sa predkladá podľa článku 58 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch rokov, t. j. roky 2020, 2021 a 2022. Zákon o štátnom rozpočte na rok 2020, ktorým sa v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy schvaľuje štátny rozpočet, je predložený v rámci materiálu „Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022“ na rokovanie vlády Slovenskej republiky. 

Legislatívny proces v NR SR

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov