Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Základné školy a brexit

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Spojené kráľovstvo by malo 29. marca 2019 vystúpiť z Európskej únie. Deti občanov Slovenskej republiky, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku v školách na území Spojeného kráľovstva, budú pokračovať v rovnakom režime ako doposiaľ.

Takýto žiak môže na základe žiadosti zákonného zástupcu vykonať komisionálne skúšky na Slovensku, a to z predmetov, ktoré určí riaditeľ jeho kmeňovej školy (najmä zo slovenského jazyka, prípadne dejepisu či geografie). Konanie komisionálnych skúšok je na báze dobrovoľnosti, čiže je to možnosť, nie povinnosť. V prípade, že sa rodičia takéhoto žiaka rozhodnú pre návrat na Slovensko, po ukončení vzdelávania mimo územia SR musí žiak vykonať komisionálne skúšky a na základe nich riaditeľ jeho kmeňovej školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov