Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vznik Československa

Kategória: Aktuality Autor/i: Mgr. Adam Bielesz

Tento rok oslavujeme 100 rokov od vzniku Československa. Hoci štát vznikol 28. októbra 1918 v Prahe, pozrime sa skôr na udalosť, ktorá k vzniku Československa prispela na Slovensku. 

V prvom rade treba poukázať na skutočnosť, že o pražských udalostiach na Slovensku ešte dlhšiu dobu nik nevedel. Od apríla 1918 platilo embargo na dovoz tlače z Čiech. Politické kroky slovenskej elity preto prebiehali nezávisle na Prahe. Dňa 29. októbra sa v budove Tatrabanky v Turčianskom Sv. Martine schádzajú predstavitelia slovenskej politickej elity s cieľom reagovať na kapituláciu Rakúsko-Uhorska. Na stretnutí 200 predstaviteľov vznikla úzka skupina pod názvom Slovenská národná rada (ďalej len "SNR"), ktorá dňa 30. 10. 1918 schválila deklaráciu.

Text pôvodne napísaný Samuelom Zochom a modifikovaný Milanom Hodžom sa vyznačuje niekoľkými špecifikami. Zaujímavosťou je, že v texte nenájdeme zmienku o Československu. Text deklarácie chce oznámiť svetu, že predstavitelia slovenskej politickej reprezentácie sa prihlasujú k právu na sebaurčenie, a to ako slovenská vetva československého národa. Inak povedané, vláda v Budapešti nenesie zodpovednosť za slovenský národ. Formálne naďalej vykonávala na slovenskom území moc uhorská vláda. Navyše priamo v Martine sa nachádzala uhorská armáda. V ďalších mesiacoch po deklarácii nasledovala zložitá cesta vedúca  k pripojeniu Slovenska do Československa.

Nech sa pozeráme na text Martinskej deklarácie akokoľvek, ide o rozhodujúci krok  na ceste k odtrhnutiu sa od Uhorska. Slovenský  národ mohol začať novú etapu svojho vývoja v nových demokratických podmienkach.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov