Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Výzva „Snoezelen miestnosť“

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Snoezelen miestnosť“. Do výzvy je možné sa zapojiť do 3. 11. 2021. 

Cieľom výzvy je podpora terapeutických a edukačných aktivít pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov vyplňte prostredníctvom elektronického formulára - https://snoezelen.iedu.sk. Čerpanie výdavkov bude možné do 31.12.2021.

Oprávnení žiadatelia: zriaďovatelia špeciálnych základných škôl, spojených škôl, ktoré majú organizačnú zložku špeciálna základná škola zaradených do siete škôl a školských zariadení SR.

Zdroj: https://www.minedu.sk/vyzva-snoezelen-miestnost/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov