Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Vyhlásenie súťaží cvičných firiem 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania, odbor finančnej gramotnosti, Slovenského centra cvičných firiem (SCCF)  a podpory smerovania mládeže vyhlasuje súťaže cvičných firiem, ktoré sú realizované ako súčasť Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2021.

V rámci týchto súťaží budú žiaci prezentovať kľúčové kompetencie ako je schopnosť pracovať v tíme, rozhodovať, kriticky a samostatne myslieť, vytvárať vhodné marketingové nástroje, prezentovať a komunikovať.  

Podklady do súťaží cvičných firiem treba zaslať najneskôr do 22. októbra 2021 na e-mail: mvcfonline@gmail.com. Podmienkou účasti na súťažiach CF je, aby bola cvičná firma zaregistrovaná prostredníctvom online služieb SCCF na stránke www.sccf.sk a mala platné IČO.

Informácie na: http://www.sccf.sk/medzinarodny-veltrh-cvicnych-firiem-2021-3a.html

Zdroj: https://siov.sk/vyhlasenie-sutazi-cvicnych-firiem-2021/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov