Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

V Brezne ožíva storočný ovocný sad

Kategória: Aktuality

Obyvateľom Brezna v spolupráci s neziskovou organizáciou Brezno pre občanov sa vďaka grantovému programu Zelené oázy podarilo obnoviť verejnosťou obľúbený ovocný sad Banisko. Snaha a zapojenie občanov boli ocenené a nadácia Ekopolis so Slovnaftom vyhlásili projekt v Brezne za najlepší v 12. ročníku celoslovenského grantového programu. O podporu z grantového programu Zelené oázy požiadalo v uplynulom ročníku 189 žiadateľov, z nich 107 postúpilo do druhého kola.  

Z týchto projektov poradný výbor vybral a odporučil spolufinancovať 31 najlepších v celkovej sume 69 600 eur. „Nebolo jednoduché vybrať víťaza aktuálneho ročníka, ale nakoniec sme sa rozhodli oceniť projekt, o ktorom predpokladáme, že svojim prepojením ovocinárskej tradície a moderného životného štýlu a spoluprácou samosprávy a občanov bude trvalo udržateľným atraktívnym miestom pre aktívny oddych občanov Brezna a že bude inšpirovať aj iných.“, hovorí Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis. Aktivisti zároveň získali finančnú odmenu v hodnote 1000 eur a tieto prostriedky použijú na ďalší rozvoj sadu Banisko v Brezne.

V sade, ktorý je  obľúbeným miestom na oddych pre rodiny s deťmi, dôchodcov či pacientov neďalekej nemocnice, rastú historické druhy jabloní, hrušiek a sliviek. Niektoré majú aj viac ako sto rokov. Stromy však už potrebovali odbornú údržbu a okolie bolo treba upraviť. Grant umožnil začať s prácami, do ktorých sa okrem odborníkov na orez historických drevín zapojili aj ľudia z okolia.

Medzi ďalšie úspešné projekty 12. ročníka patrí OZ Svetlo pre Olichov, ktorého dobrovoľníci v Zariadení sociálnych služieb v Olichove pre klientov upravili zanedbané priestory areálu, zriadili i mobilné záhony – záhony, ktoré umožňujú v rámci pracovnej terapie prácu v záhrade aj vozíčkarom. Svojou aktivitou prispeli aj dobrovoľníci z OZ Priatelia Znieva z Kláštora pod Znievom, ktorí vyčistili, opravili a obnovili prevádzky starých existujúcich obecných studní. Členovia OZ Gaštanový koník s projektom Školské záhrady pod Vihorlatom, vytvorili a znovuzaviedli pestovateľský predmet do vyučovania základných škôl v meste Snina.

Grantový program Zelené ozázy podporuje už 13 rokov aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestných samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Hlavným cieľom programu je podpora trvalej starostlivosti o environmentálne hodnotné lokality, a snaží sa reagovať na aktuálne téy, ktoré rezonujú v našej spoločnosti. V októbri sme zároveň vyhlásili už 13. ročník programu Zelené oázy. Svoje projekty do neho môžu posielať žiadatelia do 3. decembra 2018. Mottom nového ročníka je Saďme stromy!" dopĺňa Milan Hronec.

Viac informácií nájdete na : www.ekopolis.sk , www.oazy.sk a www.slovnaft.sk.

Viac informácií poskytne i programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec,  048 / 470 10 95, 0911 452 457, hronec@ekopolis.sk.

Tlačová správa, Banská Bystrica - Brezno, 7. november 2018

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov