Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

ÚVZ SR: Ako predchádzať úrazom detí

Kategória: Aktuality Autor/i: uvzsr.sk

Deti si úraz najčastejšie spôsobia pádom. Najohrozenejšou skupinou sú trinásť až pätnásťroční. Štatistiky potvrdzujú, že takmer polovica vážnych detských úrazov sa stáva v dome, v byte, alebo v ich okolí. 

V domácom prostredí zabezpečte okná zábranou proti pádu, kontrolujte, či sú dobre zatvorené, nenechajte dieťa bez dozoru na balkóne, sklenené výplne dverí zabezpečte bezpečnostnou fóliou. Na elektrické zásuvky dajte bezpečnostné chrániče. Neprelievajte zdraviu škodlivé prípravky do fliaš od minerálok alebo iných nápojov. Nedovoľte dieťaťu manipulovať s vreckom alebo s taškou z umelej hmoty, mohlo by si ju natiahnuť na hlavu. Zásuvky s nožmi a príbormi dobre zabezpečte, aby ich dieťa nemohlo otvoriť. Zabráňte tomu, aby sa dieťa dostalo k zápalkám, zapaľovačom, nožom, chemikáliám, horľavinám, liekom, zbraniam a iným predmetom, ktoré by ich mohli poraniť. Zabráňte tomu, aby malo dieťa prístup k rebríku a k otvorom na strechách

Vo vonkajšom prostredí nepreceňujte schopnosti dieťaťa, vyberajte preňho aktivity primerané veku. Pri bicyklovaní dajte dieťaťu bezpečnostnú vestu a prilbu, pri korčuľovaní aj chrániče na zápästia, lakte a kolená, ak je to možné, malo by športovať na miestach so slabou premávkou, ideálne na cyklistických chodníkoch.

Prilba redukuje riziko poranenia hlavy až o 85 %. Pri plávaní, hrách vo vode a s vodnými atrakciami dieťa nenechávajte ani na chvíľu bez dozoru dospelého, rovnako aj na trampolínach a na nafukovacích atrakciách – hradoch, preliezačkách, kĺzačkách. Dohliadnite na to, aby sa najmä s loptou nehralo blízko vodnej plochy a cesty, dieťa nevie dobre odhadnúť rýchlosť a blízkosť auta a zhodnotiť dopravnú situáciu. /redakčne krátené/

Zdroj a ďalšie informácie (Odbor hygieny detí a mládeže a Referát komunikačný ÚVZ SR)https://bit.ly/2RScL06.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov