Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ustanovenie sumy rodičovského príspevku

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.noveaspi.sk/

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení sumy rodičovského príspevku vyšlo v Zbierke zákonov pod č. 231/2018 Z.z. Opatrením sa zvyšuje suma rodičovského príspevku na 220, 70 eur mesačne.

Suma rodičovského príspevku sa vynásobí koeficientom, ktorým sa k 1. júlu 2018 upravili sumy životného minima a výsledná suma sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

Legislatívny proces vo vláde

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov