Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Kategória: Aktuality

V dňoch 5. - 11. novembra sa uskutoční 15. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Mottom tohto ročníka je „15 rokov stretnutí s vedou! Objavuj ju s nami“. 

MŠVVaŠ SR v spolupráci s CVTI SR v rámci TVT 2018 organizuje viacero podujatí. 5. novembra 2018 sa uskutoční Slávnostné otvorenie 15. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2018. Nasledovať bude Slávnostné vyhlásenie výsledkov fotografickej a výtvarnej súťaže. 6. novembra sa uskutoční podujatie pre verejnosť s názvom Utorok s psychológiou. V dňoch 8. a 9. novembra bude v priestoroch výstaviska INCHEBA prebiehať interaktívna výstava Veda netradične a druhým podujatím je Festival vedy a techniky AMAVET 2018. Pre odbornú komunitu je 8. novembra pripravená Národná konferencia na tému Veda a technika na Slovensku a v medzinárodnom výskumnom a vzdelávacom priestore Smerovanie ku kvalite a vedomostiam. 

Zoznam všetkých podujatí:  www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT.

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2IQoA2n


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov