Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Testovanie 9 2023 – riadny termín

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www2.nucem.sk

Harmonogram riadneho termínu Testovania 9

  • 22. marec 2023 (streda) z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, resp.  maďarského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským),
  • 23. marec 2023  (štvrtok) zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z ukrajinského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).

Testy z riadneho termínu T9 2023 zverejníme vždy v príslušný deň po skončení testovania najneskôr o 15.00 h. Kompletné kľúče správnych odpovedí k testom zverejníme do 30. 3. 2023. Výsledky žiakov z T9 2023 v elektronickej podobe získajú základné aj stredné školy (pre účely prijímacieho konania) 21. apríla 2023, výsledkové listy žiakov budú doručené všetkým školám elektronickou poštou do 12. mája 2023.

 Usmernenie k testovaniu žiakov so ŠVVP.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov