Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Testovanie 5/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

V zmysle dokumentu Sprievodca školským rokom 2022/2023 sa Testovanie 5 v školskom roku 2022/2023 uskutoční 17. mája 2023 (streda).

Pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a ukrajinským z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským z predmetov matematika a maďarský jazyk a literatúra. 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov