Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Svetový deň duševného zdravia

Kategória: Aktuality Autor/i: nczisk.sk

Témou tohtoročného Svetového dňa duševného zdravia (10. 10.) je duševné zdravie mladých v meniacom sa svete. 

Cieľom tohtoročného dňa duševného zdravia je upriamiť pozornosť na problémy, ktorým mládež a mladí dospelí v súčasnej dobe čelia. Na Slovensku bolo v minulom roku zaznamenaných 506 samovrážd. Dôvodom boli duševné poruchy prameniace v zvyčajných problémoch. Vziať si život sa pokúsilo približne 5 000 ľudí. 3 samovraždy vlani vykonali deti do 14 rokov (pri všetkých išlo o dievčatá) a 14 mladiství vo veku 15 – 19 rokov (13 z nich sa týkalo chlapcov). Deti do 14 rokov sa pokúsili o samovraždu 35-krát a mladiství od 15 do 19 rokov 94-krát. Podiel samovrážd aj samovražedných pokusov detí a mladistvých z celkového počtu v posledných rokoch rastie. Hlavným motívom samovražedných pokusov boli konflikty a rodinné problémy (43,4 %). Školské problémy predstavovali 16,3 %.

Zdroj:


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov