Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Svetové dedičstvo na Slovensku

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

Svetové dedičstvo predstavuje jedinečnú hodnotu, ktorá presahuje národné hranice a je dôležitá pre súčasné a budúce generácie celého ľudstva. 

Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva bol prijatý na generálnej konferencii UNESCO v Paríži v roku 1972, ktorý Slovenská republika ratifikovala 15. 11. 1990. Na tohtoročnom 43. zasadnutí Výboru svetového dedičstva, ktoré sa konalo v dňoch 30. júna –10. júla 2019 v Baku (Azerbajdžan), bol Zoznam svetového dedičstva rozšírený o 29 nových lokalít (4 prírodné lokality, 24 kultúrnych a 1 zmiešaná). Súčasne Výbor schválil 1 podstatné rozšírenie územia už existujúcej lokality svetového dedičstva.

V roku 1993 boli do Zoznamu svetového dedičstva zapísané prvé 3 slovenské lokality s kultúrnym dedičstvom: Banská Štiavnica a technické pamiatky okolia, Spišský hrad a pamiatky okolia a Rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec. V roku 2000 bol do Zoznamu svetového dedičstva zapísaný Bardejov a v roku 2008 Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka. Lokalita Spišský hrad a pamiatky okolia bola v roku 2009 rozšírená o územie historického jadra mesta Levoča s dielom Majstra Pavla a bol zmenený jej názov na Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. Spolu s Jaskyňami Aggtelekského krasu a Slovenského krasu tvoriacimi našu spoločnú lokalitu s Maďarskom (zápis 1995, rozšírenie 2000) a Karpatskými bukovými pralesmi a starými bukovými lesmi Nemecka (lokalita spoločná s Ukrajinou a Nemeckom, zápis 2007, rozšírenie v r. 2011), ktoréreprezentujú prírodné dedičstvo, má dnes Slovensko na Zozname svetového dedičstva 7 lokalít.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.pamiatky.sk/sk/page/svetove-dedicstvo.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov