Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Súťaž o najkrajší list 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: posta.sk

Deti a mládež do 15 rokov sa opäť môžu zapojiť do súťaže o Najkrajší list, ktorú vyhlasuje Slovenská pošta v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenkej republiky. 

Téma na rok 2020 je „Napíš správu dospelému o svete, v ktorom žijeme“. Mladí autori najlepších listov môžu vyhrať zaujímavé vecné ceny od Slovenskej pošty a partnerov súťaže.  

Slovenská pošta sa prostredníctvom súťaže hlási k iniciatíve Svetovej poštovej únie zlepšovať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopnosti u detí a mládeže ako aj rozvíjať ich talent písania s dôrazom na kreativitu a vyjadrenie emócie. Úlohou účastníkov je napísať list adresovaný dospelým, v ktorom im povedia o tom, ako vnímajú svet okolo seba a ako sa v ňom cítia. Vítané sú aj autorské ilustrácie. Rozsah listu by nemal prekročiť 800 slov. Podmienkou je, aby bol písaný rukou a musí obsahovať formálne znaky listu, t. j. dátum, oslovenie, záverečný pozdrav a podpis. V liste musí byť uvedený aj vek dieťaťa a názov školy. Listy treba poslať najneskôr do 27. marca 2020 na adresu Slovenská pošta, a.s., Komunikačný tím, Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava. Obálku je potrebné označiť heslom „Súťaž o Najkrajší list 2020“.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.posta.sk/informacie/sutaz-o-najkrajsi-list-2020


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov