Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Študujem doma, Slovensko ma odmení!

Kategória: Aktuality Autor/i: https://stipendia.portalvs.sk/

Maturanti sa už môžu hlásiť o štipendium. Registrácia  a podávanie žiadostí pre ročník 2023 je spustené. Termín na podanie žiadostí je do 20. júla 2023.

Štipendium je určené pre najtalentovanejších absolventov stredných škôl, ktorí budú pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku výhradne v dennej forme štúdia. O štipendium je možné sa uchádzať v jednej z dvoch kategórií:

  • najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov, 
  • nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín.

Každý uchádzač bude posudzovaný iba v jednej kategórii. Presuny medzi kategóriami nie sú možné. Pozorne si preto prečítaj kritériá sociálneho znevýhodnenia, aby si žiadosť správne vyplnil. Úpravy po odoslaní žiadosti už nebudú možné.

Zdroj a ďalšie informácie: https://stipendia.portalvs.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov