Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Študijný pobyt učiteľov fyziky v CERNe

Kategória: Aktuality

Učitelia fyziky stredných a základných škôl sa môžu prihlásiť na študijný pobyt Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN pri Ženeve, ktorý sa uskutoční 16 - 24. júna 2018.

Cieľom pobytu je poskytnúť učiteľom fyziky prístup k najnovším poznatkom vedy a výskumu priamo v unikátnom vedecko-výskumnom pracovisku. Semináre, prednášky, návštevy laboratórií, exkurzie budú realizované v slovenskom jazyku a budú zabezpečované špičkovými odborníkmi v tejto oblasti.

Registrácia prebieha do 15. mája: https://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/formular.php

Účastnícky poplatok: 100 EUR je určený na hradenie časti nákladov na pobyt. 
Kontakt: Doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD., Oddelenie didaktiky fyziky, Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, zuzana.jeskova@upjs.sk

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov