Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Sprievodca školským rokom 2023/2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Sprievodcu školským rokom 2023/2024 schválil minister školstva dňa 30. 5. 2023. Organizačné pokyny na školský rok 2023/2024 sú pre školy záväzné a nadobúdajú svoju účinnosť 1. septembra 2023.

Ich súčasťou je príloha č. 1 s termínmi školských prázdnin na školské roky 2023/2024 až 2025/2026. Informácie v Informačnom servise sú doplnené hyperlinkovými odkazmi na ich zdroj.

Zdroj: https://www.minedu.sk/sprievodca-skolskym-rokom-20232024/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov