Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Školské výlety a exkurzie - sprievodca

Kategória: Aktuality

Cieľom publikácie je zosumarizovať ponuku vzdelávacích programov v múzeách, galériách, ďalších inštitúciách a vo vybraných zaujímavých lokalitách doma a v blízkom zahraničí, ktoré možno využiť pri organizovaní výletov a exkurzií a inšpirovať učiteľov osvedčenými organizačnými skúsenosťami s jednotlivými druhmi programov, ako aj s ďalšími informáciami, ktoré uľahčia prepojenie oddychovej a vzdelávacej stránky školou organizovaných podujatí.

Autor: Školské výlety a exkurzie sú pre mňa neoceniteľným časopriestorom, ktorý mi vždy pomáhal otvárať dvere aj k tým žiakom, ku ktorým som sa v škole nemohol alebo nedokázal priblížiť nielen v oblasti vzdelávania, ale aj v oblasti vzťahov. Spoločné dobrodružstvo, zážitky, neutrálne podmienky a možnosť žiaka aj učiteľa figurovať v inom svetle ako bežne v škole, zasievajú semienka vzájomnej dôvery, spoznávaniasa a v neposlednom rade aj úcty, a nielen vo vzťahu pedagóg – žiak, ale aj vo vzájomných vzťahoch medzi deťmi – spolužiakmi. Pobyt so žiakmi mimo školu sa stal mojim „esom v rukáve“ vtedy, keď som potreboval zaujať žiakov zložitou témou, keď som s nimi potreboval prebrať vzťahové záležitosti triedy, alebo ich vnoriť do vnímania reality sveta. 

Peter Lengyel

Eshop - Školské výlety a exkurie. Sprievodca


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov