Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

S eID kartou bez preukazu poistenca

Kategória: Aktuality

Slovenské zdravotné poisťovne od júla 2018 v zmysle platnej legislatívy prestali vydávať „klasické“ preukazy poistencov osobám, ktoré už majú občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID kartu).

Novinka sa týka tých poistencov s eID kartou, ktorí zdravotnú poisťovňu požiadajú o vydanie nového preukazu poistenca z dôvodu jeho straty, odcudzenia a poškodenia, opätovného prihlásenia sa do zdravotnej poisťovne po návrate zo zahraničia alebo z dôvodu potreby jeho výmeny, ak došlo k zmene zdravotnej poisťovne alebo identifikačných údajov poistenca. Uvedené zmeny sa týkajú iba nových žiadostí, vydané preukazy poistencov možno používať až do skončenia doby platnosti. Zdravotné poisťovne im však môžu aj naďalej na požiadanie bez poplatku vydať európsky preukaz zdravotného poistenia (European Health Insurance Card - EHIC).

Na preukazovanie u lekára, v lekárni či v nemocnici teda postačí eID karta alebo európsky preukaz zdravotného poistenia, ktoré sú rovnocennou náhradou preukazu poistenca.

Ďalšie informácie na stránkach poisťovní: 

Zdroj: https://www.slovensko.sk/sk/oznamy/detail/_s-eid-kartou-bez-preukazu-pois


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov