Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Regionálne príspevky pre učiteľov

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Rezort školstva v roku 2024 prerozdelí 60 miliónov eur na regionálne príspevky pre pedagogických a odborných zamestnancov.

Ministerstvo tým sleduje cieľ prilákať a udržať viac kvalifikovaných pedagógov v oblastiach, kde je ich najväčší nedostatok. Výška regionálnych príspevkov sa určí na základe porovnania platov pedagogických a odborných zamestnancov s priemerným platom vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov v oblasti. Legislatívne zmeny, ktoré z tejto iniciatívy vyplynú, by mali byť dokončené do septembra tohto roka.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/rezort-skolstva-zavedie-regionalne.../

Školskí odborári cítia pri rozdelení regionálnych príspevkov diskrimináciu

Školskí odborári cítia pri prerozdelení regionálnych príspevkov pre učiteľov určitú diskrimináciu. Financie dostanú iba pedagogickí a odborní zamestnanci základných, stredných, súkromných a cirkevných škôl. V rámci originálnych kompetencií nemajú dosah na materské školy, základné umelecké školy, centrá voľného času, školské kluby detí a školské jedálne. Úplne spravodlivé podľa odborárov nie je ani rozdelenie regionálneho príspevku od 145 eur po 30 eur. Avizovali, že navrhovaný koeficient nezohľadňuje všetky aspekty ovplyvňujúce výšku životných nákladov.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/pri-rozdeleni-regionalnych-prispevkov-pre-ucitelov-citime-diskriminaciu.alej


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov