Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na učebnice cudzieho jazyka

Kategória: Aktuality

Príspevok na učebnice je účelovo určený na nákup učebníc uvedených v zozname zverejnenom na stránke Edičného portálu na adrese:https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/8. Príspevok na žiaka pre učebnicu cudzieho jazyka je vo výške 15,00 €. 

V júli 2018 poskytlo MŠVVaŠ SR príspevok na učebnice cudzieho jazyka pre žiakov 3. a 4. ročníka stredných odborných škôl, gymnázií a špeciálnych stredných škôl so štvorročným vzdelávacím programom, 3., 4. a 5. ročníka stredných odborných škôl, gymnázií a špeciálnych stredných škôl s päťročným vzdelávacím programom, 3. ročníka stredných odborných škôl, špeciálnych stredných škôl s trojročným vzdelávacím programom, 7. a 8. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a konzervatórií s osemročným vzdelávacím programom.

Príspevok na učebnice sa každému zriaďovateľovi určil podľa počtu žiakov podľa stavuk 15. septembru 2017 - použité boli údaje zo štatistického výkazu od CVTI „Výkaz o strednej škole Škol(MŠVVŠ SR) 2 – 01“ a výšky príspevku na učebnicu na žiaka pre rok 2018. Nevyčerpané finančné prostriedky je potrebné prostredníctvom zriaďovateľa školy vrátiť najneskôr do 5. decembra 2018 na účet poskytovateľa.

Zdroj a ďalšie informácie:


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov