Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Príspevok na rekreáciu

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Poskytovanie finančných prostriedkov na rekreáciu je upravené v § 8c zákona č. 597/2003 Z. z., ktorý sa týka financovania škôl a školských zariadení, a v § 152a Zákonníka práce (zákona č. 311/2001 Z. z.), podľa ktorého sú zamestnávatelia s viac ako 49 zamestnancami povinní vyplácať príspevok na rekreáciu zamestnancom so stážou minimálne 24 mesiacov, založený na písomnej žiadosti. 

Základné, stredné školy a štátne školské zariadenia môžu požiadať o príspevok, ak spĺňajú určené požiadavky, medzi ktoré patrí počet zamestnancov, nepretržitá dĺžka pracovného pomeru aspoň 24 mesiacov, limit príspevku na zamestnanca do 275 EUR za rok a úprava sumy príspevku v prípade kratšieho pracovného času. Za splnenie týchto kritérií zodpovedajú príslušné školy, ich zriaďovatelia a regionálne úrady školskej správy. Proces podania žiadosti obsahuje postúpenie od školy k zriaďovateľovi, od zriaďovateľa k regionálnemu úradu a nakoniec k Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, pričom príspevok sa zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Žiadosť na príspevok na rekreáciu

Zdroj a ďalšie informácie: https://podpora.financnasprava.sk/601211-Pr%C3%ADspevky-na-rekre%C3%A1ciu-zamestnancov-a-%C5%A1portov%C3%BA-%C4%8Dinnos%C5%A5-die%C5%A5a%C5%A5a


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov