Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality Autor/i: svs.edu.sk

Vzhľadom na aktuálnu situáciu dochádza často k zmenám termínov súvisiacich s prijímacím pokračovaním na stredné školy. Prijímacie skúšky na stredné školy sa budú konať najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020. Vzhľadom na zrušenie Testovania 9 bude vydané odporúčanie pre riaditeľov SŠ k úprave kritérií prijímania.

Odporúča sa výchovným poradcom pravidelne sledovať harmonogramom. Všetky termíny súvisiace s výučbou sú  priebežne aktualizované na stránke učímenadiaľku.sk

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.svs.edu.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov