Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Predprimárne vzdelávanie - manuál

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR aktualizovalo manuál pre predprimárne vzdelávanie.

Materiál sa vzťahuje na materské školy a materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu. Vzťahuje sa aj na materské školy a materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré sú zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, a to bez ohľadu na ich zriaďovateľa a právnu formu.

Manuál - Predprimárne vzdelávanie

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/manual-predprimarne-vzdelavanie/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov