Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Povinný ranný filter v materskej škole

Kategória: Aktuality Autor/i: dbor hygieny detí a mládeže a Referát komunikačný ÚVZ SR

V materskej škole môže byť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umiestnené iba dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. 

Fyzické osoby a právnické osoby, ktoré prevádzkujú predškolské zariadenia, zabezpečujú túto povinnosť prostredníctvom tzv. ranného filtra. Zodpovedná osoba zisťuje zdravotný stav detí. Dieťa, u ktorého je podozrenie, že je choré, prijme iba na základe vyšetrenia jeho zdravotného stavu príslušným ošetrujúcim lekárom. Ak sa príznaky akútneho prenosného ochorenia prejavia u dieťaťa počas dňa, musí zodpovedná osoba dieťa izolovať od ostatných, zabezpečiť nad ním dočasný dohľad a okamžite informovať jeho zákonného zástupcu.

Prevencia proti vírusom a baktériám: dôkladné a časté umývanie rúk, dostatok vitamínov, minerálov a stopových prvkov v strave, zdravé nápoje, každodenný pohyb.

Zdroj: http://www.uvzsr.sk

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov