Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Povinná ePN pre lekárov od 1. júna 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Od 1. júna 2023 sú všeobecní lekári, ambulantní gynekológovia a zariadenia ústavnej starostlivosti povinní potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky, a to vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke občana v národnom zdravotníckom informačnom systéme (ePN). 

Sociálna poisťovňa a jej informačné systémy sú na túto situáciu po technickej aj procesnej stránke pripravené. Sociálna poisťovňa zároveň ubezpečuje verejnosť, že v záujme ochrany zákonných nárokov svojich klientov je pripravená v mimoriadnych prípadoch aj naďalej spracúvať lekárom potvrdené štandardné, tzv. papierové PN, pokiaľ ich lekár vystaví na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/news/povinna-epn-pre-lekarov-od-1-juna-2023-socialna-poistovna-jej-informacne-systemy-su-na-ich


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov