Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ponuka vzdelávania v CĎV UK Bratislava

Kategória: Aktuality Autor/i: cdvuniba.sk

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského je poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania pre zamestnancov škôl v rôznych oblastiach. Cieľovou skupinou sú pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení. Aj v novom roku 2019 pripravuje vzdelávanie prostredníctvom akreditovaných programov a odborných seminárov. Vzdelávanie vychádza z aktuálnych potrieb a pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti regionálneho školstva. Ponúkame prehľad termínov v januári.

 

Dátum

Vzdelávanie

Počet vyučovacích hodín (VH)

 15. 1. 2019

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov – akreditovaný program

40 VH prezenčne, 5 dní 8 hodín

 15.1.-16.1.2019 

Funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov – akreditovaný program

120 VH prezenčne,  maximálne 15 dní 8 hodín

 15. 1. 2019 

Aktuálne zmeny v oblasti regionálneho školstva

4-hodinový odborný seminár

 16. 1. 2019 

Príklad úspešného manažéra školy – duálne vzdelávanie

4-hodinový odborný seminár spojený s exkurziou v školských a výrobných priestoroch.

Programy pre pedagogických a odborných zamestnancov, verejnosť CĎV UK flexibilne prispôsobuje požiadavkám aj formou tzv. KURZU ŠITÉHO NA MIERU v rámci celej SR.

Bližšie informácie: https://cdv.uniba.sk/vzdelavanie-pedagogov/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov