Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Otvorenie Národnej ceny kvality OVP

Kategória: Aktuality Autor/i: okvalite.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorého súčasťou je aj Referenčné miesto pre EQAVET, v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu organizuje v apríli 2023 druhý ročník Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípravy. 

V tomto roku bude porota rozhodovať o udelení cien za výnimočný prístup v zabezpečovaní kvality v týchto kategóriách: Digitálne a zelené zručnosti ako priorita OVP, Profesijný rozvoj zamestnancov, Presadzovanie celoživotného prístupu v OVP, Mimoriadna osobnosť v oblasti zabezpečovania kvality OVP. 

Mesiac kvality OVP 2023 vyvrcholí konferenciou 27. apríla 2023 v hoteli Ambassador Košice.

O ocenenie sa môžu uchádzať verejné a súkromné stredné odborné školy, ktoré spĺňajú tieto požiadavky: Činnosť vykonávajú na základe príslušnej akreditácie z MŠVVaŠ SR. Hlavnou činnosťou je poskytovanie počiatočného alebo pokračujúceho OVP (úroveň SKKR 2-5) Aktívne sa venujú zabezpečovaniu a rozvoju kvality v OVP nad rámec stanovených štandardov.

Prihlasovanie do Národnej ceny kvality v OVP 2022 bude ukončené 31. marca 2023 (vrátane).

Zdroj a ďalšie informácie: https://okvalite.sk/narodna-cena-kvality-v-ovp-2023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov