Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Odborná konferencia - V náručí jazyka

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pozýva na odbornú konferenciu "V náručí jazyka" pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka. Konferencia sa uskutoční v utorok 21. februára 2023 od 9.30 hod. – 16.00 hod.

Vstup na podujatie je bezplatný. Z dôvodu obmedzenej kapacity je potrebná registrácia prostredníctvom registračného formuláru.

Príspevky: 

 • Význam materinského jazyka pri formovaní osobnosti - Ján Kačala
 • Podoby a variety materinského jazyka - Gabriela Múcsková
 • Slovenský posunkový jazyk – iný materinský jazyk - Roman Vojtechovský
 • Jazyková situácia na severovýchodnom a severnom Slovensku (podobnosti a odlišnosti) - Júlia Dudášová
 • Slovenská gramatika, českí autori, slovenské školy (učebnice a cvičebnice slovenského jazyka v prvej ČSR) - Lucia Němcová
 • Umelecký prednes – ako viesť učiteľov k správnemu učeniu rétoriky na ZŠ – prednáška a praktické skúsenosti - Renáta Jurčová
 • Materinský jazyk Rómov v literatúre - Jana Gáborová Kroková
 • O potrebách a možnostiach podpory materinského jazyka detí Slovákov žijúcich v zahraničí - Dagmar Smalley
 • Nástroje a formy udržiavania a zachovávania materinského jazyka vo vojvodinskom slovenskom zahraničí - Annamária Boldocká Grbićová
 • Korpusy v službách materinského jazyka - Miroslav Zumrík
 • Ako sa mení náš jazyk - Sibyla Mislovičová

Zdroj: https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2023/02/Pozvanka-na-21.-2.-2023.pdf a tu: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/v-naruci-jazyka-pripominame-si-medzinarodny-den-materinskeho-jazyka/

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov