Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nový informačný výpočet dôchodku

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Vďaka automatickej Kalkulačke na informatívny výpočet starobného dôchodku klienti nemusia žiadať o papierovú písomnú informáciu a viac ako mesiac čakať na jej doručenie – údaje majú prístupné kedykoľvek, kdekoľvek, online.

Sociálna poisťovňa do Elektronického účtu poistenca prekonvertovala z papierovej do digitálnej podoby údaje o dôchodkovom poistení už aj pre mladších klientov vo veku 39 rokov (po ročník narodenia 1984). Zobrazuje situáciu, na akú výšku dôchodku by mal klient nárok, ak by mohol odísť do dôchodku teraz na základe toho, čo o ňom SP aktuálne eviduje. Nejde o predpovedajúcu sumu dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku. Výpočet sumy vychádza z údajov, ktoré Sociálna poisťovňa o klientovi eviduje, vykoná sa automaticky a zobrazuje mu ich v záložke „Príprava na dôchodok“ v časti „evidované obdobia“.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/news/elektronicky-ucet-poistenca-socialna-poistovna-spusta-pilotnu-prevadzku-informativneho-vypoctu


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov