Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Nové vyhlášky v Zbierke zákonov

Kategória: Aktuality Autor/i: aspi.sk

V Zbierke zákonov vyšli novely vyhlášok - vyhláška o špeciálnych výchovných zariadeniach, vyhláška o základnej umeleckej škole a vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Vyšla aj nová vyhláška o materskej škole, ktorá ruší pôvodnú vyhlášku. Vyhlášky nadobudli účinnosť 1. januára 2022.


10 dňová demolicencia po registrácii užívateľského konta zdarma 


Vyhláška o materskej škole

V Zbierke zákonov vyšla vyhláška č. 541/2021 Z. z. o materskej škole. Zrušuje sa vyhláška č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. a vyhlášky č. 438/2020 Z.z.

Viac tu: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly/zmeny-k-1-1-2022-vyhlaska-o-materskej-skole-vyhlaska-541-2021-z-z.zs-1949.html

Vyhláška  o špeciálnych výchovných zariadeniach

Vyhlášku č. 323/2008 Z. z.  o špeciálnych výchovných zariadeniach mení a dopĺňa vyhláška č. 542/2021 Z. z.

Viac tu: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly/zmeny-k-1-1-2022-vyhlaska-o-specialnych-vychovnych-zariadeniach-novela-vyhlasky-323-2008-z-z.zs-1948.html

Vyhláška o základnej umeleckej škole

Vyhlášku č. 324/2008 Z.z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z.z. mení a dopĺňa vyhláška  vyhláška č. 525/2021  Z. z.

Viac tu: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly/zmeny-k-1-1-2022-vyhlaska-o-zakladnej-umeleckej-skole-novela-vyhlasky-c-324-2008-z-z.zs-1950.html

Vyhláška o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

Vyhlášku č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení mení a dopĺňa vyhláška č. 526/2021 Z. z.

Viac tu: https://www.direktor.sk/sk/riadenie-skoly/zmeny-k-1-1-2022-vyhlaska-o-strukture-a-obsahu-sprav-o-vychovno-vzdelavacej-cinnosti-novela-vyhlasky-435-2020-z-z.zs-1939.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov