Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

NOVÉ TÉMY v aplikácii Dotazníky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

V aplikácii DOTAZNÍKY sme pridali 6 nových dotazníkov.

Aplikácia DOTAZNÍKY skráti čas venovaný príprave a vyhodnocovaniu dotazníkov. Prostredníctvom aplikácie rýchlo a jednoducho odošlete link na vopred pripravený dotazník cieľovej skupine. Aplikácia nezhromažďuje žiadne údaje o respondentoch, zaznamenáva len odpovede. Ak si nastavíte dátum ukončenia vyplňovania dotazníka, emailová správa vás upozorní, že prehľadné grafy a výsledky máte k dispozícii na svojom účte direktora. 

 Používanie aplikácie - VIDEO. Dotazníky priebežne dopĺňame a rozširujeme o Vaše námety. Témy:

KLÍMA, STRES 

PREVENCIA KONFLIKTOV

NÁZORY ŽIAKOV

TÍMOVÝ ROZVOJ

NÁZORY ŠKOLSKEJ KOMUNITY

KVALITA RIADENIA

Sociálna izolácia v pedagogickom tíme

Etické hodnoty a kultúra 

Mocenské správanie sa zamestnancov 

Konštruktívne a deštruktívne prejavy  

Stres v tíme - voľné odpovede

Stres v tíme - výber odpovedí

Mobbing v tíme – výber odpovedí a voľné odpovede 

Reflektovanie vnímania konfliktov medzi žiakmi 

Agresívne správanie sa žiakov voči učiteľom 

Negatívne javy – výber odpovedí

Negatívne javy – voľné odpovede

Rešpektovanie učiteľov žiakmi

Príznaky napätia u žiakov – výber odpovedí

Príznaky napätia u žiakov – voľné odpovede

NOVÉ - Využívanie nástrojov AI žiakmi

NOVÉ - Využívanie technológií a sociálnych médií žiakmi

Zvládanie stresových situácií žiakmi strednej školy

Skúsenosti študentov strednej školy so šikanou v triede

Identifikovanie rizikových oblastí v škole študentami strednej školy

NOVÉ - Využívanie nástrojov AI pedagógmi

Identifikovanie vkladov a potrieb zamestnancov – výber odpovedí

Identifikovanie vkladov a potrieb zamestnancov – voľné odpovede

Preferované vlastnosti

Pedagogická rada - efektivita jej fungovania 

Spokojnosť zamestnancov 

Rešpekt a dôvera v tíme – výber odpovedí

Rešpekt a dôvera v tíme - voľné odpovede

NOVÉ - Možnosti podpory a zapojenia rodičov do školskej komunity

Komunikácia volených zástupcov rady školy s členmi školskej komunity

Webová stránka školy

Efektívna komunikácia s rodičom 

 

NOVÉVedúci/vedúca predmetovej komisie - spätná väzba členov tímu PK

NOVÉ -Vedúci/vedúca metodického združenia - spätná väzba členov tímu MZ

Hodnotenie kvalít riadenia 

Hodnotenie zástupcu/zástupkyne riaditeľa 

Spätná väzba ku kvalite riadenia školy

Vnímanie spravodlivosti rozhodnutí vedenia školy 

 

Informácie o aplikácii: Nová aplikácia DOTAZNÍKY, link na DOTAZNÍKY a objednávky aplikácie DOTAZNÍKY


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov