Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Normatívy na rok 2024

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2024 pre školy a zariadenia poradenstva a prevencie všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti regionálnych úradov školskej správy.

Pri výpočte normatívov na rok 2024 použilo ministerstvo v súlade s § 3 ods. 2 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov pomer osobných nákladov k prevádzkovým nákladom 88,82% : 11,18%.

Normatívy na rok 2024 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/normativy-a-normativne-prispevky-na-rok-2024/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov